Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Aktuellt i Daga församling

Gudstjänster

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi gudstjänst. Oftast firar vi mässa, dvs gudstjänst med nattvard. Ibland har vi friluftstudstjänster. Läs mer på Startsidan.

 Välkomna!

2017: 

_______________________________________________________  


 Babysång

Babysång har vi varje onsdag kl 10.00 i Kyrkans hus. För dig som är hemma med småbarn. Ledare: Madelene Gustafsson. . 

_________________________________________________________________________

 

Busiga Björnkören

 

Varje onsdag 14.30 - 16

Plats: Björnlunda församlingshem

Ledare: Helena Wanrud och Madelene Gustafsson

 

Juniorerna

Träffas varannan fredag kl 17.30  i Gåsinge tingshus, ojämna veckor. Start: 20 januari.

Ledare: Katarina Hult, Helena Wanrud

Dagakören

Övar torsdagar kl 19 i Björnlunda församlingshem. 

Vill du vara med i kören? Kontakta kantor Eva Siljedahl Ankartun, 076-805 61 95.

Soppluncher.

Torsdagar 12.00, i Gryts eller Björnlunda församlingshem. Plats och program annonseras på hemsidan.

Syjunta

Syjuntan, eller kanske snarare handarbetsjuntan, träffas på tisdagar kl 18.30-20.30. Välkommen till Kyrkans hus, Ekvägen 6 i Björnlunda