Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Gudstjänst i Daga församling

Söndagen är kyrkans högtidsdag. Vi firar vanligtvis mässa (högmässa: dvs gudstjänst med nattvard). Vi eftersträvar att ha extra musikinslag i alla gudstjänster. 

Välkommen!


 

Vardagsgudstjänst med kvällsmat

Ett fint och enkelt sätt att träffas och komma till ro innan nattens vila; en aftonbön. Vi börjar i kyrkan och avslutar med kvällsmat i församlingshemmet.

Onsdagar kl 18.30 i Björnlunda kyrka, datum finns i Almanackan:

 

Gudstjänst med kyrkkaffe på Ekhagen

Vi firar regelbundet gudstjänst på Ekhagens äldreboende i Björnlunda. Röda korsets Väntjänst i Björnlunda och Gryt turas om att servera kyrkkaffe. 

Alltid kl 15.00. Datum annonseras på hemsidan

 

 


Kan du inte komma till kyrkan? 

Då kan kyrkan komma till dig! Ta kontakt med någon av församlingens präster.