Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

 

Konfirmander i Daga församling


En tidigare konfirmandgrupp på lägerresa.

Konfirmand 2016-2017

Välkommen att vara med, du som är född år 2001 eller 2000. 

"Om det är något som inte varit bra, så är det att vi har träffats för sällan....! En gång i månaden är för lite, fast det är klart, träffarna är ju ganska långa ändå!"

(citat ur utvärderingen av konfirmandgruppen som konfirmerades i juni 2016). 

Varje år bjuder församlingen in till konfirmation. Det vanligaste är att man konfirmeras när man gått ut åttonde klass, men vill man vänta ett år eller två är man välkommen att vara med ändå.

Under konfirmationstiden får du tillfälle att fundera på och prata om vem du är och vad du tror på. Du får lära dig mer om Gud och kyrkan men också om grundläggande mänskliga frågor som gott och ont, kärlek och vänskap och mycket mer.

Vi träffas regelbundet under hösten och våren. Under sommaren åker vi på ett gemensamt läger.

Konfirmationen äger rum i någon av våra kyrkor i slutet av konfirmationstiden.   

Välkomna!

Är du intresserad och har frågor? Hör gärna av dig till Lena på expeditionen 0158-200 23 eller Elisabeth präst på tel. 076.145 70 73.