Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Anki Gauffin

Kyrkvaktmästare i Daga församling. Arbetar i hela församlingen men mest på Björnlunda kyrkogård.

 

Tillbaka till Medarbetare