Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Lars Göran Lannergård

Jag prästvigdes för Västerås stift 1981 av biskop Arne Palmqvist. Som präst har jag tjänstgjort i Älvdalen, Norberg, Avesta och Rönö församlingar med ett kort avbrott som sjukhuspräst i Karlskoga.

 

Tillbaka till Medarbetare