Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Lena Östling Andersson

Ja, kort sagt, född 1960 i Södertälje, gift med en bonde. Vi har tre barn och bor i Björnlunda. Jag har arbetat i församlingen sedan år 1999 som kyrkoskrivare vilket är ett omväxlande arbete. Några exempel som jag gör är att boka in vigslar, dop och begravningar samt har hand om gravböckerna för kyrkogårdarna.

Tycker om människor och varje möte med människor är utvecklande.

 

Tillbaka till Medarbetare