Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

 

Gudstjänsterna

Varje söndag, och en del andra dagar, firar vi gudstjänst där musiken ingår som en viktig del genom psalmer, körsång och annan musik. Körerna medverkar ibland i gudstjänsterna och vi har ofta extra musiker, vid sidan av församlingens kantor.

_________________________________________________________________________

Musik i sommarkväll

Under sommaren har vi återkommande musikevenemang. Programmet för kommande år annonseras i maj-juni 2017.

Dagakören

Församlingens kör övar varje torsdag kl 19 i Björnlunda församlingshem. Både män och kvinnor är välkomna. Är du intresserad av att vara med i kören?

Kontakt: Mari Lindskog 076-145 70 74

Busiga björnkören

Lek och sång för barn, onsdagar 14.30 - 16 i Kyrkans hus.

_________________________________________________________________________

Juniorkören

Församlingens barnkör träffas varannan fredag i Gåsinge tingshus. På juniorerna är det både lek, pyssel och sång.

Ledare: Katarina Hult och Mari LindskogMusik i Gryt

Musik i Gryt inleder året med en musikgudstjänst i Trettondagshelgen.

Kring Kristi Himmelsfärdshelgen hålls sedan kammarmusikfestivalen Musik i Gryt. 

Läs mer på Musik i Gryts hemsida. 

_________________________________________________________________________
 

 Församlingens kantor och ledare för samtliga körer är  Mari Lindskog. För frågor och anmälan, ring 076-145 70 74